Aktieägare i Wise Group AB som är registrerade i den av Euroclear förda aktiebok den 27 maj kommer i början av juni att få ett brev hem med kort information om hur inköpsrätterna i Brilliant Future AB nyttjas. I övrigt hänvisas till information i prospektet som finns tillgängligt här på hemsidan.

Inbjudan till förvärv av units i Brilliant Future AB

Om Brilliant som investering

Brilliant Future erbjuder datadrivna undersöknings- och actionplattformar för både Customer Experience och Employee Experience. Båda dessa marknader växer kraftigt.

Brilliants affärsidé

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Läs mer

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

augusti 27 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021

IR-kontakt

Brilliant pressrum

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev