Om Brilliant som investering

Brilliant Future erbjuder datadrivna undersöknings- och actionplattformar för både Customer Experience och Employee Experience. Båda dessa marknader växer kraftigt.

Brilliants affärsidé

Brilliant utvecklar och marknadsför tjänster som förbättrar kundupplevelser och medarbetarengagemang främst genom digitala plattformar. Med hjälp av dessa tjänster kan företag och organisationer mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare och i förlängningen driva förändringsprocesser som skapar förbättrad och uthållig lönsamhet. Brilliant är en av få aktörer på marknaden om erbjuder helhetslösningar där kund- och medarbetarperspektivet kopplas ihop. Metodiken är vetenskaplig och bygger på sambanden mellan medarbetarengagemang, kundlojalitet och lönsamhet.

Läs mer

Pressmeddelanden

Finansiella rapporter

Finansiell kalender

november 18 2022
Delårsrapport Q3 2022
februari 28 2023
Bokslutskommuniké 2022

Bokslutskommuniké för 2022 publiceras i februari. Exakt datum är ännu inte satt. 

IR-kontakt

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev