Aktien

Brilliants aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 23 juni 2021. 

Handelsinformation

Kortnamn: BRILL
ISIN: SE0015811625

Ägarstruktur

Ägarstruktur per 2022-12-30.

Namn Innehav Fördelning
Erik Mitteregger  2 512 280 28,33%
Stefan Rossi 1 788 378 20,16%
Per-Arne Åhlgren 1 034 812 11,67%
Theodor Jeansson 648 000 7,31%
Nordnet Pensionsförsäkring 479 206 5,40%
Björn Bengtsson 369 539 4,17%
Avanza Pension 245 135 2,76%
Pop invest 240 000 2,71%
Martin Randell 168 086 1,90%
Fredrik Plyhr 150 926 1,70%
Övriga 1 232 670 13,90%
Totalt 8 869 032 100,00%
 

Teckningsoption (TO1)

En (1) teckningsoption av serie TO1 ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget mot kontant betalning motsvarande 70 procent av den volymviktade genomsnittskursen i Bolagets aktie på Nasdaq First North under perioden från och med den 17 februari 2023 till och med den 2 mars 2023, dock lägst 7 SEK och högst 10 SEK per aktie. 
   
Information från Skatteverket 

* Fördelning av anskaffningsutgift mellan aktier i Brilliant Future AB och teckningsoptioner avseende emission 2021

* Fråga om värde på utdelningen vid utnyttjandet av inköpsrätter att förvärva aktier och teckningsoptioner i Wise Group AB:s dotterbolag Brilliant Future AB
  
Aktien

Kortnamn: BRILL TO1
ISIN: SE0016038764

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Tel. +46 8 503 01 550.
Mejl: ca@mangold.se
www.mangold.se

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor Relations

Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss via mail eller telefon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev