Aktien

Brilliants aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market sedan den 23 juni 2021. 

Handelsinformation

Ägarstruktur

  

Aktien

Kortnamn: BRILL
ISIN: SE0015811625

Certified Adviser

Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser.
Tel. +46 8 503 01 550.
Mejl: ca@mangold.se
www.mangold.se

Nasdaq First North Growth Market

Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av Nasdaq-koncernen. Bolag på Nasdaq First North Growth Market är inte föremål för samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. Istället är de föremål för en mindre omfattande uppsättning regler och förordningar anpassade till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett bolag på Nasdaq First North Growth Market kan därför vara högre än att investera i ett bolag listat på huvudmarknaden. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna följs. Börsen godkänner ansökan om upptagande till handel.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev