Styrelse och revisor

Erik Mitteregger Styrelseordförande sedan 2019

Födelseår 1960.

Utbildning och erfarenhet: Erik är utbildad Civilekonom vid Handelshögskolan Stockholm. Erik var 1989-1995 ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen i Alfred Berg Fondkommission. Erik var 1995 med och grundade Brummer & Partners AB där han fram till 2002 verkade som fondförvaltare. Erik är sedan 2002 sysselsatt med egna investeringar och styrelseuppdrag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wise Group AB och Firefly AB. Styrelseledamot i Fasadglas Bäcklin AB och Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseordförande i MatHem i Sverige AB och Exeger Operations AB. Styrelseledamot i Kinnevik AB, Resscapital AB, Tele 2 AB, Exeger Sweden AB (publ) och Rocket Internet AG.

Aktieinnehav: 4 100 000 

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Carina Johed Styrelseledamot sedan 2019

Födelseår 1971.

Utbildning och erfarenhet: Carina har en masterexamen inom informatik från Borås Högskola. Carina har mångårig erfarenhet från SEB där hon bland annat arbetat som informationschef under sju år fram till 2018. Sedan 2018 har Carina bedrivit egen konsultverksamhet inom informationsinnovationer genom bolaget occo consulting AB. Carina var även med och grundade bolaget Planethon AB där hon sedan 2019 haft rollen som CTO.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Planethon AB, Mother Beyond AB. Styrelseledamot i occo consulting AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseledamot i R3 LLC.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Christian Rossi Styrelseledamot sedan 2022

Födelseår 1987.

Utbildning och erfarenhet: Högskoleingenjörsutbildning vid KTH, Industriell ekonomi och produktion. Christian har lång erfarenhet inom Wise Group AB där Brilliant tidigare varit en del av koncernen. Arbetar huvudsakligen med digital affärsutveckling med fokus på att främja försäljning. Tidigare DPO Brilliant Future. Tidigare styrelseledamot Wise Group AB.

Andra pågående uppdrag: Issor Invest AB

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): 

Aktieinnehav: 20 076

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Merete Medle Styrelseledamot sedan 2022

Födelseår 1981

Utbildning och erfarenhet: Merete har studerat ekonomi och administration vid högskolan i Bergen och har över 15 års erfarenhet av kundservice, customer success, kvalitet, customer experience management och kundupplevelse. Meretes erfarenhet kommer från bolag som Telia AB, Netgate, Ice AB och Sector alarm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för norska Tvillingföräldraföreningen.

Aktieinnehav: -

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Jenny Berge Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1972

Utbildning och erfarenhet: Jenny är en erfaren och högutbildad styrelsemedlem med gedigen kompetens inom flera områden. Hon har utbildat sig på IHM inom Verksamhetsstyrning, Strategisk Marknadsföring och Business Management, vilket ger henne en bred förståelse för företagets övergripande verksamhet och strategiska mål. Dessutom är hon Certifierad inom Sales Excellence Commercial Director, vilket gör henne till en expert inom försäljning och ledarskap kopplat till forskning och morgondagens trender.

Med 30 års erfarenhet av ledarskap, strategisk sälj och marknadsföring inom ett flertal branscher har Jenny en djup förståelse för vad som krävs för att driva en framgångsrik organisation. Jenny har arbetat på SalesOnly i 10 år och arbetar även med strategiska frågor inom området försäljning inom Wise koncernen Hon har också en imponerande bakgrund inom förändringsledning, med 15 års erfarenhet av att driva och implementera förändringar på hög nivå. Utöver sitt arbete som styrelsemedlem är Jenny också varit en aktiv medlem i management teamet och rådgivare för FEI, IHM och Stockholm School of Business inom YH utbildningar inom Key Account Management och Account Management.

Andra pågående uppdrag: -

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): -

Aktieinnehav: 1 175
Optionsinnehav: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja

Revisor

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Brilliant Futures årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Andreas Skogh Auktoriserad revisor

Invald sedan: 2023
Auktoriserad revisor, Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev