Styrelse och revisor

Erik Mitteregger Styrelseordförande

Födelseår 1960.
Styrelseordförande sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Erik är utbildad Civilekonom vid Handelshögskolan Stockholm. Erik var 1989-1995 ansvarig för aktieanalys och medlem av ledningsgruppen i Alfred Berg Fondkommission. Erik var 1995 med och grundade Brummer & Partners AB där han fram till 2002 verkade som fondförvaltare. Erik är sedan 2002 sysselsatt med egna investeringar och styrelseuppdrag.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Wise Group AB och Firefly AB. Styrelseledamot i Fasadglas Bäcklin AB och Erik Mitteregger förvaltnings AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseordförande i MatHem i Sverige AB och Exeger Operations AB. Styrelseledamot i Kinnevik AB, Resscapital AB, Tele 2 AB, Exeger Sweden AB (publ) och Rocket Internet AG.

Aktieinnehav: 1 540 000 
Teckningsoptioner: 1 540 000

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Nej.

Carina Johed Styrelseledamot

Födelseår 1971.
Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Carina har en masterexamen inom informatik från Borås Högskola. Carina har mångårig erfarenhet från SEB där hon bland annat arbetat som informationschef under sju år fram till 2018. Sedan 2018 har Carina bedrivit egen konsultverksamhet inom informationsinnovationer genom bolaget occo consulting AB. Carina var även med och grundade bolaget Planethon AB där hon sedan 2019 haft rollen som CTO.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Planethon AB, Mother Beyond AB. Styrelseledamot i occo consulting AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseledamot i R3 LLC.

Aktieinnehav:
Teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Fredrik Johnsson Styrelseledamot

Födelseår 1985.
Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Fredrik är utbildad personalvetare från Göteborgs universitet. Fredrik har haft flera HR-uppdrag för bland annat Electronic Arts och Spotify, senast som Head of Global Talent Acquisition. 2009 grundade Fredrik HR nätverket HR Sverige. Sedan 2019 verkar Fredrik som VD för The Talent Company.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande och VD i The Talent Company AB och The Talent Company Invest AB. Styrelseordförande i AlexisHR AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseledamot i Wise Group AB.

Aktieinnehav:
Teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Tobias Thalbäck Styrelseledamot

Födelseår 1982.
Styrelseledamot sedan 2019.

Utbildning och erfarenhet: Tobias har en kandidatexamen från Stockholms universitet och har gedigen erfarenhet inom företagsledning, försäljning och marknadsföring framförallt i SaaS-branschen. Tobias är sedan 2018 VD för streamingbolaget SolidSport som är en del av Solidtango AB. Mellan åren 2014 och 2017 var Tobias VD för Netigate AB och hade dessförinnan rollen som VP Sales.

Andra pågående uppdrag: VD i Solidtango AB. VD och styrelseledamot i Thalbäck Consulting AB.

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): Styrelseledamot i SpaceTime Communication AB och Dveg AB (fördetta SpaceTime Communication AB). VD och styrelseledamot i Netigate Insight AB. VD för Netigate AB.

Aktieinnehav: 3 800 
Teckningsoptioner: 3 800

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Christian Rossi Styrelseledamot

Födelseår 1987.
Styrelseledamot sedan 2022.

Utbildning och erfarenhet: Högskoleingenjörsutbildning vid KTH, Industriell ekonomi och produktion. Christian har lång erfarenhet inom Wise Group AB där Brilliant tidigare varit en del av koncernen. Arbetar huvudsakligen med digital affärsutveckling med fokus på att främja försäljning. Tidigare DPO Brilliant Future. Tidigare styrelseledamot Wise Group AB.

Andra pågående uppdrag: Issor Invest AB

Tidigare uppdrag (avslutade de senaste fem åren): 

Aktieinnehav: 2215
Teckningsoptioner: 7995

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Merete Medle Styrelseledamot

Födelseår 1981
Styrelseledamot sedan 2022

Utbildning och erfarenhet: Merete har studerat ekonomi och administration vid högskolan i Bergen och har över 15 års erfarenhet av kundservice, customer success, kvalitet, customer experience management och kundupplevelse. Meretes erfarenhet kommer från bolag som Telia AB, Netgate, Ice AB och Sector alarm.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande för norska Tvillingföräldraföreningen.

Aktieinnehav: 0

Teckningsoptioner: 0

Oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen: Ja.
Oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare: Ja.

Revisor

Bolagets revisor, vald vid årsstämman, granskar Brilliant Futures årsredovisning och koncernredovisning, styrelsens och verkställande direktörens förvaltning samt årsredovisningarna för dotterbolag samt avger revisionsberättelse.

Linn Haslum Lindgren Auktoriserad revisor

Invald sedan: 2020
Auktoriserad revisor Ernst & Young AB

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Investor Relations

Mer information kommer inom kort.

Kontakta oss via mail eller telefon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev