Finansiell kalender

juni 14 2021
Erbjudandeperiod
Sista dag för teckning.
augusti 27 2021
Delårsrapport Q2 2021
november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 27 2022
Årsredovisning 2021

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev