Finansiell kalender

november 19 2021
Delårsrapport Q3 2021
februari 17 2022
Bokslutskommuniké 2021
april 27 2022
Årsredovisning 2021
maj 17 2022
Delårsrapport Q1 2022
Årsstämma

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev