Finansiell kalender

februari 23 2023
Bokslutskommuniké 2022
april 14 2023
Årsredovisning 2022
maj 15 2023
Delårsrapport Q1 2023
Årsstämma
augusti 22 2023
Delårsrapport Q2 2023
november 15 2023
Delårsrapport Q3 2023
februari 20 2024
Bokslutskommuniké 2023

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev