Om Brilliant som investering

Brilliant är en av marknadens främsta plattform för stärkta kund- och medarbetarrelationer. Med 20-års erfarenhet förser man kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter som hjälper organisationer att nå sin fulla potential och stärka relationen till kunder och medarbetare. Detta resulterar i faktabaserade beslut, ett helhetsperspektiv och en starkare affär.  

Brilliants affärsidé

För att kunna vara en konkurrenskraftig aktör på marknaden är det affärskritiskt att veta vad som driver kundlojalitet och engagemang i den egna organisationen och med denna insikt som grund identifiera förbättringsområden och driva förändring i syfte att skapa en förbättrad och uthållig lönsamhet.   

Brilliant Future erbjuder därför ett antal tjänster som hjälper företag och organisationer att förbättra sin kundupplevelse och medarbetarnas engagemang genom att mäta, analysera och agera på information som återkopplas från kunder och medarbetare. Tjänsterna säljs som abonnemang och innebär att återkommande abonnemangsintäkter ska utgöra större delen av Brilliant Futures intäkter i syfte att underlätta en skalbar och lönsam tillväxt. Bolaget erbjuder dock tilläggstjänster i form av paketerade konsulttjänster relaterade till organisationsutveckling för att hjälpa kunder att driva förändring och därmed nå sina affärsmål. 

Hur fyller vi kundernas behov?

Brilliant Futures styrka är förmågan att kombinera datadriven analys med en strukturerad process för förändring. Med utgångspunkt i en omfattande databas erbjuds relevanta jämförelser, insikter och slutsatser baserade på analys av aggregerade branschdata. Rekommenderade fokusområden ger stöd till ledare och arbetsgrupper på alla nivåer att initiera de förändringsprocesser som krävs för att nå uppsatta mål. Resultaten är tydliga. Uppföljningar visar till att närmare 80 procent av de av Brilliant Futures kunder som regelbundet använder sig av bolagets tjänster ökar sina medarbetares engagemang på årlig basis. Därtill noterar de som använder sig av insikter genererade av Brilliant Futures kundundersökningstjänster efter fyra år en genomsnittlig ökning av cNPS (Customer Net Promotor Score) med 32 enheter. Detta sammantaget ger kunderna förutsättning att öka både lönsamhet och effektivitet.

Brilliant Employee Experience

Brilliant Customer Experience

Vilka trender finns på marknaden?

Kund- och medarbetarupplevelse är faktorer som rankas högt av ledare i företag och andra organisationer då det finns ett tydligt samband mellan engagerade medarbetare, lojala kunder och lönsamhet. Detta faktum har lett till en accelererande marknadstillväxt de senaste åren, understött av en snabb digitalisering vad avser hur olika typer av tjänster marknadsförs och hur tjänsterna används. Tjänsterna säljs som paketerade programvaruabonnemang (SaaS), ibland med standardiserade konsulttjänster i tillägg. 

Marknadstillväxten är god och Brilliant Future är väl positionerat med drygt 500 kunder som har verksamhet i mer än 50 länder och som genererar cirka 3 miljoner enkätsvar per år.  

Läs mer på www.brilliantfuture.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev