Valberedning

Inför årsstämman 2024 har bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 15 maj 2023 ska valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång.

De tre ägarna som är representerade i valberedningen stod för ett innehav om totalt ca 66,6 procent av antalet aktier och röster i bolaget, per den 30 september.

Efter att de största ägarna har utsett sina representanter, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Stefan Rossi, valberedningens ordförande
  • Erik Mitteregger, utsedd av Erik Mitteregger Förvaltnings AB
  • Per Åhlgren, utsedd av GoMobile nu AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024, som hålls 15 maj, och på bolagets hemsida.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 8 januari 2024. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2024 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Brilliant Future uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till camilla.lonn@brilliantfuture.se eller post till Brilliant Future AB (publ), Att: Bolagsstämma 2024, Drottninggatan 26,111 51 Stockholm.

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev