Bolagsstämmor

Årsstämma, 15 maj 2024 kl. 18.00

Aktieägarna kallades till årsstämma den 15 maj 2024 kl. 18.00 i bolagets lokaler, Drottninggatan 26, Stockholm.

Kommuniké från årsstämma

Kallelse till årsstämma

Fullmaktsformulär

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev