Pressmeddelanden

Brilliant pressrum

2022-01-10 16:45
Regulatorisk

Fakturerad försäljning uppgick i Q4 2021 till 29 670 TSEK (34 834), vilket motsvarar en minskning från föregående år med 14,8 %. Helår 2021 ökade fakturerad försäljning med 1,7 % till 98 530 (96 930). Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q4 till 44 317 TSEK (40 065) vilket motsvarar en ökning med 10,6 % mot föregående kvartal. Sedan första mätningen vid utgången av Q1 2021, har ARR ökat från 36 326 TSEK till 44 317 TSEK, vilket motsvarar en ökning med 22,0 %.

2021-12-15 14:00
Regulatorisk

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future Sverige AB, dotterbolag till Brilliant Future AB, signerar samarbetsavtal med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och blir ny samarbetspartner för en nationell servicemätning. Avtalet gör det möjligt för alla Sveriges 290 kommuner att anlita Brilliant för denna mätning.

2021-12-10 14:15
Regulatorisk

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future AB stärker företaget och ledningsgruppen genom att rekrytera Marie Rosenquist Berthold till rollen som Chief Human Resource Officer med startdatum den 7:e mars 2022.

2021-11-09 14:00

Undersöknings- och actionplattformen Brilliant Future förlänger, genom nytt avtal, samarbetet med Sabio Ltd för Storbritannien och Irland. Avtalet gäller tills vidare och ger Sabio Ltd en icke exklusiv rätt att erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning inom Customer Experience (CX) till sina kunder.

2021-10-07 12:00
Regulatorisk

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

2021-08-31 11:00
Regulatorisk
2021-08-27 08:15
Regulatorisk
1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev