Pressmeddelanden

Brilliant pressrum

Brilliant Future AB (Publ): Brilliant Future lanserar nytt index som utvärderar ledningsgrupper

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande inom medarbetarundersökningar genom att lansera ett helt nytt index. Ett ledningsindex som ska hjälpa organisationer att mäta hur ledningens arbete påverkar medarbetarupplevelsen. Ledningsindexet finns tillgängligt nu och ingår i Brilliant Futures befintliga abonnemangslösning för medarbetarundersökningar.

Syftet med funktionaliteten är att kunna mäta, analysera och agera på medarbetarnas upplevelse av ledningens arbete. Brilliant Futures data visar starka samband mellan medarbetarnas förtroende för ledningen och organisationens framgång. En studie Brilliant Future genomfört visar att de organisationer med högst förtroende för ledningen hade en genomsnittlig avkastning på totalt kapital på 19%, jämfört med 3% för de organisationer med lägst förtroende för ledningen.

 -  Engagerade medarbetare skapar lojala kunder och lojala kunder skapar lönsamhet. Men för att medarbetarna ska bli engagerade är ledarskapet avgörande. Våra studier visar att ledarskapet hos chefen på toppnivå påverkar ledarskapet på alla nivåer genom hela organisationen. Genom att tillgängliggöra detta ledningsindex för alla våra befintliga kunder samt erbjuda det till nya så kan vi hjälpa fler organisationer att frigöra potentialen i människor, säger Ulrika Jonsson, vd på Brilliant Future.

Med ledningsindexet kan Brilliant Futures kunder jämföra det egna resultatet över tid samt med andra organisationer i branschen. Ledningsindexet innehåller färdiga frågor utvecklade av Brilliant Future och är baserad på över 20 års erfarenhet av medarbetarundersökningar.

Läs mer om Brilliant Futures erbjudande för medarbetarundersökningar: https://brilliantfuture.se/medarbetarundersokning/

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550, e-post: ca@mangold.se, www.mangold.se

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. www.brilliantfuture.se

2022-07-07 12:00
Regulatorisk

Fakturerad försäljning uppgick under det andra kvartalet 2022 till 23 486 TSEK (19 720), vilket motsvarar en ökning från föregående år med 19,1 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av det andra kvartalet 2022 till 50 376 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 33,7 % jämfört med samma tidpunkt 2021. Under det första halvåret 2022 uppgick fakturerad försäljning till 47 712 (49 130) TSEK, en minskning med 2,9% jämfört med första halvåret 2021.

2022-07-01 15:45
Regulatorisk

Joakim Lundberg har idag meddelat att han beslutat sig för att lämna sin roll som CFO på Brilliant Future AB, Joakim kommer att fortsätta i tjänst till slutet av november. Rekryteringsprocessen för att tillsätta en ny CFO kommer att påbörjas omgående.  

2022-06-14 11:00

Det svenska SaaS-företaget Brilliant Future stärker sitt erbjudande inom medarbetarundersökningar genom att lansera ett helt nytt index. Ett ledningsindex som ska hjälpa organisationer att mäta hur ledningens arbete påverkar medarbetarupplevelsen. Ledningsindexet finns tillgängligt nu och ingår i Brilliant Futures befintliga abonnemangslösning för medarbetarundersökningar.

2022-05-25 10:00

Brilliant Future AB är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Nu breddar företaget sitt erbjudande inom medarbetarundersökningar genom att lansera en tilläggsmodul som hjälper organisationer att arbeta proaktivt med organisationens likabehandling och inkludering. 

2022-05-25 08:00
Regulatorisk

Styrelsen för Brilliant Future AB har idag beslutat att utse Ulrika Jonsson till ny VD. Hon tillträder sin befattning omgående. Beslutet är en följd av att nuvarande VD Andreas Ferm meddelat styrelsen att han vill avsluta sin anställning.

2022-05-05 11:15

Brilliant Future AB är ett svenskt SaaS-företag som levererar kund- och medarbetarundersökningar. Nu signerar företaget ramavtal med Skandinaviens ledande företagshälsa Avonova Hälsa AB. Genom avtalet kommer Avonova Hälsa att kunna erbjuda Brilliant Futures SaaS-lösning för medarbetarundersökningar till sina kunder i Norden.

2022-05-03 17:00
Regulatorisk

Rättelsen avser att det tidigare pressmeddelandet av misstag var klassat som MAR.

1
2
3
4

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev