Pressmeddelanden

Brilliant pressrum

Brilliant Future AB (Publ): Valberedning inför årsstämma 2023 utsedd

Inför årsstämman 2023 har bolagets största ägare utsett ledamöter till valberedningen. Enligt den instruktion för valberedningsarbetet som antogs på årsstämman 17 maj 2022 ska valberedningen bestå av representanter för de tre största aktieägarna vid tredje kvartalets utgång.

De tre ägarna som är representerade i valberedningen stod för ett innehav om totalt ca 54 procent av antalet aktier och röster i bolaget, per den 30 september.

Efter att de största ägarna har utsett sina representanter, består valberedningen av följande ledamöter:

  • Stefan Rossi, valberedningens ordförande
  • Erik Mitteregger, utsedd av Erik Mitteregger Förvaltnings AB
  • Per Åhlgren, utsedd av GoMobile nu AB.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023, som hålls 15 maj, och på bolagets hemsida.

För att valberedningen ska ha möjlighet att överväga inkomna förslag med tillräcklig omsorg, ska förslag lämnas in senast den 3 mars 2023. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 samt på bolagets hemsida. Aktieägarna i Brilliant Future uppmanas att skicka förslag till valberedningen via e-post till mattias.palmaer@brilliantfuture.se eller post till Brilliant Future AB (publ), Att: Bolagsstämma 2023, Box 24182,104 51 Stockholm.

För ytterligare information kontakta:
Ulrika Jonsson, vd, Brilliant Future
ulrika.jonsson@brilliantfuture.se / +46 (0) 73 - 408 27 05

Vid intresse av intervju, kontakta:
Alexandra Vass, presskontakt Brilliant Future
alexandra@aderstennorlin.com / +46 (0) 70 - 771 51 65

Rådgivare
Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser.

Om Brilliant Future
Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat. Bolagets aktie (BRILL) är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq First North Growth Market. Läs mer på www.brilliantfuture.se

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev