Pressmeddelanden

Brilliant pressrum

CTO Emanuel Magnusson lämnar Brilliant Future

Emanuel Magnusson har i dag meddelat att han kommer att avsluta sin anställning som Chief Technology Officer (CTO) på Brilliant Future AB. Han arbetar kvar på bolaget till och med den 30 november. Till ny interims-CTO har utsetts Oskar Gunnarsson som börjar den 1 september. Rekryteringen av en ny permanent CTO har påbörjats.

"Det har varit fantastiskt att vara en del av Brilliant Futures resa under en så stor del av min karriär. Ett av mina personliga mål har varit att bygga ett starkt och självständigt bolag med ledande SaaS produkter och en abonnemangsaffär som bas för vårt erbjudande. Efter börsnotering på Nasdaq First North med en stark balansräkning är företaget nu väl rustat för fortsatt tjänsteutveckling och långsiktig tillväxt. Ett tufft beslut men efter 15 år kändes timingen rätt att gå vidare i karriären", säger Emanuel Magnusson.

"Emanuel har varit en mycket uppskattad kollega som tagit stort ansvar och arbetat hårt med att skapa ledande digitala produkter och ta Brilliant till den position bolaget är idag. Jag riktar ett stort tack till honom och önskar honom lycka i framtiden", säger Andreas Ferm, VD

Oskar Gunnarsson är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har gedigen erfarenhet av ledande befattningar inom teknik och utveckling, bland annat som CIO/CTO på Adlibris.

För ytterligare information kontakta

Andreas Ferm, VD
Tel: +46 70 587 97 50
E-post:andreas.ferm@brilliantfuture.se

Rådgivare

Mangold Fondkommission AB är Bolagets Certified Adviser, telefon +46 8 503 01 550

e-post: ca@mangold.se , www.mangold.se

Brilliant är en av marknadens främsta datadrivna undersöknings- och actionplattformar för kund- och medarbetarupplevelser. Med 20-års erfarenhet och 90 anställda förser vi kunder i mer än 50 länder med agerbara insikter kring människor som utgör deras affär. Våra insikter frigör mänsklig potential som hjälper organisationer att driva förändring, engagemang och resultat.

Läs mer på www.brilliantfuture.se

Filer för nedladdning
2021-10-07 12:00
Regulatorisk

Fakturerad försäljning uppgick i Q3 2021 till 19 730 TSEK (16 883) vilket motsvarar en ökning från föregående år med 16,9 %. Årligen återkommande abonnemangsintäkter (ARR) uppgick vid utgången av Q3 till 40 065 TSEK (37 670) vilket motsvarar en ökning med 6,4 % mot föregående kvartal.

2021-08-31 11:00
Regulatorisk
2021-08-27 08:15
Regulatorisk
2021-06-17 11:00
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Den 14 juni 2021 avslutades förvärvsperioden i Wise Group AB:s ("Wise") ägarspridning av units ("Erbjudandet") i det helägda dotterbolag Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget"). I Erbjudandet om cirka 96 MSEK inkom förvärvsanmälningar om cirka 113 MSEK, motsvarande cirka 118 procent av Erbjudandet. Således tillförs Wise cirka 96 MSEK före kostnader hänförliga till Erbjudandet. Brilliants aktier avses noteras på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North") den 23 juni 2021.

2021-05-31 08:30

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Idag, den 31 maj 2021, inleds förvärvsperioden i Wise Group AB:s ("Wise") ägarspridning av units i Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget"), vilken offentliggjordes den 12 april 2021 ("Erbjudandet").

2021-05-24 12:30
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

2021-05-21 16:30
Regulatorisk

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET ELLER DISTRIBUTIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED TILLÄMPLIGA FÖRESKRIFTER. VÄNLIGEN SE VIKTIG INFORMATION I SLUTET AV PRESSMEDDELANDET.

Årsstämman i Wise Group AB ("Wise") beslutade den 12 maj 2021, i enlighet med styrelsens förslag, att godkänna genomförandet av en ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB ("Brilliant" eller "Bolaget") genom att erbjuda aktieägarna i Wise att med företräde förvärva units, bestående av aktier och teckningsoptioner, i Brilliant ("Erbjudandet"). Såväl aktierna som teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market ("Nasdaq First North"). Brilliant har idag, den 21 maj 2021, erhållit villkorat godkännande av Nasdaq Stockholm avseende noteringen på Nasdaq First North. Preliminär första handelsdag för Brilliants aktier är den 23:e juni 2021. Teckningsoptionerna av serie TO1 beräknas tas upp till handel på Nasdaq First North vecka 27 2021. Fullständiga villkor för Erbjudandet kommer att finnas tillgängliga i det prospekt som förväntas offentliggöras omkring den 24 maj 2021.

2021-05-12 09:00
Regulatorisk

Första kvartalet 2021

  • Fakturerad försäljning ökade med 10,3 procent till 28 673 (25 997) TSEK
  • Nettoomsättning ökade med 15 procent till 27 080 (23 540) TSEK
  • EBITDA minskade till -5 375 (-3 594) TSEK
  • EBITDA-marginalen uppgick till -19,8 procent (-15,3)
  • Rörelseresultat EBIT uppgick till -6 881 (-3 835) TSEK
  • Resultat efter skatt uppgick till -6 845 (-3 861) TSEK
  • Resultat per aktie uppgick till -0,93 kr (-0,52)
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10 393 (12 627) TSEK
  • Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 8 324 (17 466) TSEK
  • Årligen återkommande abonnemangsintäkter ("ARR") uppgick till 36,3 MKR

Prenumerera

Pressmeddelanden och rapporter via E-post.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev